Τι έγγραφα χρειάζομαι για την άφιξή μου;

Το διαβατήριο του κάθε επισκέπτη απαιτείται για να δηλώσετε την άφιξή σας. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή καταλύματος σε πελάτες χωρίς απόδειξη της ταυτότητάς του.