Informații despre hotelurile prezentate pe Zenhotels.com

Serviciul de rezervări la hotel Zenhotels.com (denumit în continuare "Serviciul") este o platformă online care oferă utilizatorilor posibilitatea de a face rezervări la hotel. Serviciul este oferit clienților pe baza unei licențe gratuite, simple și neexclusive.

Toate informațiile referitoare la hotelurile înregistrate în baza de date și puse la dispoziție pentru rezervare prin prezentul Serviciu, precum și condițiile de cerere, confirmare, anulare sau modificare a unei rezervări sunt furnizate de structurile hoteliere, de agenții și distribuitorii lor autorizați corespunzător în acest sens, sau de către alți reprezentanți autorizați.

Serviciul nu își asumă răspunderea pentru descrieri greșite și inexacte ale structurilor hoteliere, pentru prețuri și alte informații despre hoteluri și camere, inclusiv pentru neconcordanțe parțiale sau totale dintre descrierile hotelurilor și imaginile acestora, păstrate în baza de date a Serviciului.

Informațiile despre structurile hoteliere păstrate în baza de date sunt furnizate clienților pe o bază "ca atare", fără niciun fel de garanție. Serviciul nu va fi răspunzător pentru exactitatea și exhaustivitatea informațiilor furnizate, inclusiv cu privire la descrierea hotelurilor, preț, prețul rezervării, disponibilitatea camerelor și politica de anulare/modificare a rezervărilor.

Când aleg un hotel, clienții trebuie să fie atenți și să judece ei înșiși cât de exacte li se par informațiile oferite de structură despre calitatea serviciilor hotelului, recenziile publicate de clienți și evaluările existente ale hotelului puse la dispoziție de alte surse publice.