Jakie dokumenty są mi potrzebne, by udokumentować pracodawcy moje wydatki poniesione w związku z delegacją?

W celu udokumentowania wydatków poniesionych w związku z delegacją, należy przedłożyć:
Potwierdzenie opłaty za rezerwację
Potwierdzenie pobytu w hotelu