Ocena jakości hotelu (w gwiazdkach)

Ocena jakości hotelu w gwiazdkach przedstawiona w Serwisie jest przesyłana przez hotele, ich upoważnionych agentów, dystrybutorów lub innych przedstawicieli.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niedokładne oceny ani to, czy dana ocena wyrażona w gwiazdkach nie została zawyżona w stosunku do poziomu usług, które rzeczywiście świadczy dany hotel.