Τι έγγραφα χρειάζομαι για να αναφέρω τα επαγγελματικά μου έξοδα στον εργοδότη μου;

Τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται συνήθως για να αναφέρετε τα επαγγελματικά σας έξοδα:
Επιβεβαίωση πληρωμής κράτησης
Επιβεβαίωση της διαμονής σας στο ξενοδοχείο