Οι φόροι περιλαμβάνονται στην τιμή;

Αυτό εξαρτάται από το ξενοδοχείο και την χώρα όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο.
Τα στοιχεία βρίσκονται στην ενότητα «σημαντικές πληροφορίες» στο κάτω μέρος της σελίδας του ξενοδοχείου.