Какво точно означава понятието „блокиране на средства по кредитна карта“?

Хотелът блокира част от салдото по кредитната карта, за да се увери, че таксите за анулиране на резервацията/неявяване могат да бъдат начислени (ако съществува такова условие по резервацията).


Обърнете внимание, че когато сумата бъде блокирана, тя все още не е начислена: тя е замразена и не може да бъде използвана, но не е кредитирана на хотела, а остава във Вашата сметка.


Това може да бъде объркващо, тъй като когато средствата бъдат блокирани по кредитната карта, фирмите-издателки използват същите SMS съобщения, както когато картата реално бъде задължена. За да проверите салдото по кредитната си карта, се обадете в отдел „Обслужване на клиенти“ на своя доставчик.