Какви документи са ми необходими за настаняване?

За настаняване е необходим паспортът на всеки гост. Хотелът си запазва правото да откаже да предостави настаняване на гости без документ за самоличност.