Категория на хотела

Информацията за категорията на хотела, показвана от Услугата, е получена направо от хотелите, техните надлежно оторизирани агенти и дистрибутори или от оторизирани представители.

Услугата няма да носи отговорност за погрешно или неточно показвани от нея категории, нито дали качеството на услугите, предлагани от хотела, отговаря на разумно очакваното от показаната категория.