Информация за хотелите, представени на Zenhotels.com

Услугата за резервиране на хотели на Zenhotels.com (наричана по-долу за краткост „Услугата“) е онлайн платформа, която позволява на потребителите да правят хотелски резервации. Услугата се предлага на клиентите при условията на опростен безплатен лиценз, който не е монополен.


Цялата информация, принадлежаща на хотелите, които са регистрирани в информационната база данни, и която е предоставена с цел резервации чрез Услугата и условията на заявяване, потвърждаване, анулиране или променяне на резервации, е предоставена от хотелите, техните надлежно оторизирани агенти или дистрибутори или техните оторизирани представители.

Услугата няма да носи отговорност за грешни или неточни описания на хотели, цени и друга информация за хотелите и стаите, включително всякакви частични или цялостни несъответствия на описанията и фотографския материал на хотелите в информационната база данни на хотелите.


Информацията за хотелите, съхранявана в информационната база данни, се предоставя на клиентите на във вида, в който е без каквато и да било гаранция. Услугата няма да носи отговорност за точността и изчерпателността на предоставената информация, включително описания на хотелите, цени, цени на резервациите, наличност и политика за анулиране/променяне на резервации.