Οι τιμές των δωματίων εμφανίζονται ανά επισκέπτη ή ανά δωμάτιο;
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Η τιμή αντανακλά το συνολικό πληρωτέο ποσό για την κράτηση με βάση τα στοιχεία που έχετε πληκτρολογήσει.


Μερικές φορές η τιμή εμφανίζεται ανά δωμάτιο. Μπορείτε να το ελέγξετε αλλάζοντας τον αριθμό των ατόμων στη φόρμα αναζήτησης.


Εάν τοποθετήσετε το ποντίκι πάνω από τα σύμβολα του πελάτη στη σελίδα του ξενοδοχείου, θα δείτε τον αριθμό των ατόμων που περιλαμβάνει η τιμή.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;